co tu

pondělí 24. března 2014

#OA pro sociální a humanitní vědy s impaktem

Jedním z argumentů proti otevřenému přístupu (Open Access) bývá výtka, že vědci potřebují publikovat v impaktovaných kvalitních časopisech, aby posbírali dostatek bodů při hodnocení a že otevřené časopisy takovou prestiž nemají. Realita ale ukazuje, že otevřených časopisů, které jsou zároveň zahrnuty alespoň v jednom z citačním rejstříků (WoK, Scopus, ERIH), existuje dostatek a nejde pouze o přírodovědecké a technické obory. Své otevřené zástupce mezi kvalitními časopisy mají i humanitní a sociální vědy.

Pro přednášku o otevřeném publikování na Den vědy FF UK jsem se mj. snažila vyhledat několik zástupců kvalitních Open Access časopisů, které by pokrývaly právě humanitní obory a byly tak konkrétním tipem pro vědce-autory u nás na fakultě. A protože mi vyhledávání nakonec vzalo poměrně dost času jenom tím, než jsem přišla na účinný způsob, jak efektivněji kvalitní otevřené časopisy najít, rozhodla jsem se zveřejnit nejen seznam vyhledaných časopisů, ale také možný postup - ať už pro knihovníky či pro vědce samotné.

Jak vyhledat kvalitní OA časopis:
Chcete-li najít vhodný kvalitní otevřený časopis pro publikování, je možné zvolit tři cesty. První spočívá v tom, že můžete časopis vytipovat pomocí vyhledávání či zpřesňování dotazu přes fasety v DOAJ Search a výsledky následně, například podle ISSN, zkusit vyhledat v Journal Citation Reports (ukáže impakt faktor - IF), Scopusu (ukáže SCImago Journal Rank -SJR) a ERIHu (ukáže kategorie INT1, INT2, NAT). Druhá cesta vede opačně, což se může sice ze začátku zdát někomu o něco složitější, ale vede IMHO k rychlejšímu a většímu úspěchu. V druhém případě totiž otevřené časopisy můžete zkusit nejdříve hledat přímo v citačních rejstřících a teprve potom ověřit v DOAJ další informace. Např. zda je nutné pro otisknutí zaplatit procesní poplatek (APC) a jiné podmínky. Problém, respektive složitost, spočívá v tom, že Web of Knowledge (resp. Journal Citation Reports) neumožňuje vyhledávat časopisy podle toho, zda jsou Open Access a s výsledky obecně nelze příliš pracovat. Podobné je to u ERIHu, který také příliš vyhledávání otevřených časopisů neusnadňuje. Cesta tedy vede přes Scopus, respektive přes Scopus title list, který je pravidelně aktualizován a hlavně (!) je volně dostupný ke stažení jako Excelovská tabulka. V ní je následně možné omezit výčet časopisů pouze na Open Access (sloupec N), aktivní (sloupec F), následně podle ASJC codes (kódovník na 5 listu, omezení v sloupci AA) najít časopisy pro konkrétní obor a poté už jen vybrat ty s nejvyšším hodnocením poslední rok+SJR (pro 2012 sloupec L)... Pokud byste přeci jen chtěli dát při druhém postupu přednost vyhledávání v databázi Thomson Reuters, je možné využít rozhraní Open Access Journal Title List, které sice slibuje, že vám najde OA časopisy, které najdete ve Web of Knowledge, je ale stejně poté potřeba ověřit v JCR, zda časopis má IF... Případně můžete využít seznam impaktovaných OA časopisů, který je sice sestavený pro data za rok 2009, řada časopisů ale v JCR stále je a seznam tak může sloužit jako první odrazový můstek.
Třetí cestou pro vyhledávání kvalitních OA časopisů je vyhledávání přes portál ROAD, který umožňuje nejen filtrovat otevřené zdroje dle oborů, ale také dle pokrytí databázemi (Covered by), mezi kterými je mj. například Scopus. Po rozkliknutí záznamu zdroje (klik na název) se navíc dostanete k detailnímu záznamu, kde je dostupná informace i o indikátorech časopisu (SJR, SNIP).

Open Access časopisy pro konkrétní obory:
Protože moje přednáška na Den vědy není nijak oborově zaměřená, vybrala jsem si pouze některé větší obory a pro ně se pokusila najít kvalitní otevřené časopisy. Všechny časopisy, není-li uvedeno jinak, přijímají články v anglickém jazyce a nevyžadují platbu Article Processing Charge (APC, autorský poplatek za zpracování článku). Hodnoty jednotlivých indikátorů byly brány přímo od jejich producentů - IF z Journal Citation Reports a SJR, SNIP ze Scopusu. Dále je potřeba podotknout, že nejde o kompletní výčet hodnocených/kvalitních oborových otevřených časopisů. Existuje jich mnohem více a často i s vyšším IF, SJR. Vyšší prestiž se však často pojí s platbou APC. Z toho důvodu nejsou v následujícím výčtu zařazeny.

Archeologie 
 • Chungará (Arica) - Revista de Antropología Chilena 
  • IF (2012): 0.286, SJR (2012): 0.169, SNIP (2012): 0.176
  • DOAJ category: Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Anthropology, Social Sciences
 • Mana 
  • IF (2012): 0.056, SJR (2012): 0.215, SNIP (2012): 1.101
  • DOAJ category: Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Anthropology, Social Sciences
 • Estudios Atacameños 
  • SJR (2012): 0.118, SNIP (2012) : 0.431
  • DOAJ category: Ethnology. Social and cultural anthropology, Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Ethnology, Social Sciences, Archaeology, Auxiliary sciences of history, Archaeology, History and Archaeology
 • Prilozi Instituta za Arheologiju u Zagrebu 
  • SJR (2012): 0.101 , SNIP (2012): 0.108
  • DOAJ category: Archaeology, Auxiliary sciences of history, Archaeology, History and Archaeology
Etnologie 
 • Etnolog
  • SJR (2012): 0.250, SNIP (2012): 0.969
  • DOAJ category: Ethnology. Social and cultural anthropology, Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Ethnology, Social Sciences
 • Estudios Atacameños 
  • SJR (2012): 0.118, SNIP (2012) : 0.431
  • DOAJ category: Ethnology. Social and cultural anthropology, Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Ethnology, Social Sciences, Archaeology, Auxiliary sciences of history, Archaeology, History and Archaeology
 • Ethnographiques.org 
  • ERIH INT2
  • DOAJ category: Ethnology. Social and cultural anthropology, Anthropology, Geography. Anthropology. Recreation, Ethnology, Social Sciences
Filosofie a religionistika
 • Journal for the Study of Religions and Ideologies 
  • SJR (2012): 0.363
  • DOAJ category: Religions. Mythology. Rationalism, Philosophy. Psychology. Religion, Religion, Philosophy and Religion
 • Informal Logic 
  • SJR (2012): 0.334
  • DOAJ category: Logic, Philosophy. Psychology. Religion, Philosophy, Philosophy and Religion
 • Acta Theologica 
  • SJR (2012): 0.162, ERIH: INT2
  • DOAJ category: Doctrinal Theology, Philosophy. Psychology. Religion, Religion, Philosophy and Religion
 • Synthesis Philosophica
  • SJR (2012): 0.114
  • DOAJ category: Philosophy (General), Philosophy. Psychology. Religion, Philosophy, Philosophy and Religion 
Historie 
 • BMGN : Low Countries Historical Review 
  • IF (2012): 0.222, SJR (2012): 0.119, SNIP (2012): 0.471
  • DOAJ category: History (General), History (General) and history of Europe, History, History and Archaeology
  • jazyky: angličtina, holandština
 • Historia Critica 
  • IF (2012): 0.082, SJR (2012): 0.121, SNIP (2012): 0.264
  • DOAJ category: History (General), History (General) and history of Europe, History, History and Archaeology
  • jazyk: španělština
 • Greek, Roman, and Byzantine Studies 
  • SJR (2012): 0.123, SNIP (2012): 0.626
  • DOAJ category: Ancient history, History (General), History (General) and history of Europe, History, History and Archaeology
 • Anuario de Estudios Medievales 
  • IF (2012): 0.034, SJR (2012): 0.123, SNIP (2012): 0.000 
  • DOAJ category: Medieval history, History (General), History (General) and history of Europe, History, History and Archaeology
  • jazyky: španělština, portugalština, katalánština...i angličtina
 • Reti Medievali Rivista 
  • SJR (2012): 0.101, SNIP (2012): 0.000
  • DOAJ category: Medieval history, History (General), History (General) and history of Europe, History, History and Archaeology
 • Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 
  • SJR (2012) 0.100, SNIP (2012): 0.166
  • DOAJ category: Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence, Law, Law, Law and Political Science
  • jazyk: španělština, italština 
Lingvistika
 • Computational Linguistics 
  • IF (2012): 0.940, SJR (2012): 1.239
  • DOAJ category: Philology. Linguistics, Language and Literature, Linguistics, Languages and Literatures
 • Revista Signos 
  • IF (2012): 0.055, SJR (2012): 0.176
  • DOAJ category: Literature (General), Language and Literature, Languages and Literatures, Philology. Linguistics, Language and Literature, Linguistics, Languages and Literatures
 • GEMA Online Journal of Language Studies 
  • SJR (2012): 0.470
  • DOAJ category: Literature (General), Language and Literature, Languages and Literatures, Philology. Linguistics, Language and Literature, Linguistics, Languages and Literatures
 • Jazykovedný Časopis
  • SJR (2012): 0.106
  • DOAJ category: Philology. Linguistics, Language and Literature, Linguistics, Languages and Literatures
  • jazyky: angličtina, slovenština 
Pedagogika, vzdělávání
 • Language Learning and Technology 
  • IF (2012): 1.379, SJR (2012): 0.988, SNIP (2012): 1.468
  • DOAJ category: Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences, Literature (General), Language and Literature, Languages and Literatures
 • Australasian Journal of Educational Technology 
  • IF (2012): 1.363 
  • DOAJ category: Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences
 • Educational Technology & Society 
  • IF (2012): 1.171, SJR (2012): 1.294
  • DOAJ category: Technology (General), Technology, Technology (General), Technology and Engineering, Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences
 • Comunicar
  • IF (2012): 0.350, SJR (2012): 0.251
  • DOAJ category: Communication. Mass media, Philology. Linguistics, Language and Literature, Media and communication, Social Sciences, Education (General), Education, Education, Social Sciences
 • English Teaching : Practice and Critique
  • IF (2012): 0.213, SJR (2012): 0.660
  • DOAJ category: Theory and practice of education, Education, Education, Social Sciences
 • International Review of Research in Open and Distance Learning 
  • SJR (2012): 0.551
  • DOAJ category: Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences
 • Education Policy Analysis Archives 
  • SJR (2012): 0.447
  • DOAJ category: Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences
Psychologie 
 • Judgment and Decision Making 
  • IF (2012): 1.860, SJR (2012): 1.136
  • DOAJ category: Psychology, Philosophy. Psychology. Religion, Psychology, Social Sciences, Economic theory. Demography, Social Sciences, Economics, Business and Economics
 • Evolutionary Psychology 
  • IF (2012): 1.704, SJR (2012): 0.789
  • DOAJ category: Psychology, Philosophy. Psychology. Religion, Psychology, Social Sciences
 • Journal of Artificial Societies and Social Simulation (JASSS) 
  • IF (2012): 0.713, SJR (2012): 0.387
  • DOAJ category: Social sciences (General), Social Sciences, Social Sciences
 • Psicológica
  • IF (2012): 0.709, SJR (2012): 0.321
  • DOAJ category: Psychology, Philosophy. Psychology. Religion, Psychology, Social Sciences
  • Kromě plných textů jsou dostupná i hodnocení recenzentů
 • Educational Technology & Society 
  • IF (2012): 1.171, SJR (2012): 1.294
  • DOAJ category: Technology (General), Technology, Technology (General), Technology and Engineering, Special aspects of education, Education, Education, Social Sciences
Sociologie
 • Revista Internacional de Sociologia 
  • IF (2012): 0.254, SJR (2012): 0.171
  • DOAJ category: Sociology (General), Social Sciences, Sociology, Social Sciences
 • Drustvena Istrazivanja 
  • IF (2012): 0.189, SJR (2012): 0.201
  • DOAJ category: Sociology (General), Social Sciences, Sociology, Social Sciences
 • Revista de Sociologia e Política 
  • SJR (2012): 0.235
  • DOAJ category: Political science (General), Political science, Political Science, Law and Political Science
 • Qualitative Sociology Review 
  • SJR (2012): 0.179
  • DOAJ category: Sociology (General), Social Sciences, Sociology, Social Sciences, Social sciences (General), Social Sciences, Social Sciences
 • Africa Spectrum
  • SJR (2012): 0.681
  • DOAJ category: International relations, Political science, Political Science, Law and Political Science


Open Access předmětové repozitáře:
Protože jsem osobně spíše zastáncem zelené cesty Open Access (cesty autoarchivace v repozitářích), hledala jsem pro zmíněné obory také předmětové repozitáře, kam mohou autoři vkládat nejen články z otevřených časopisů, ale i z tradičních vědeckých periodik, u kterých to smlouva/vydavatel povoluje. Informaci o tom, jakou verzi a zda vůbec může autor zpřístupnit v otevřeném repozitáři, najdete ve smlouvě s vydavatelem a nebo můžete zkusit jeho politiku ověřit v databázi SHERPA/RoMEO. Je však nutné si uvědomit, že vydavatelské politiky se mohou rychle měnit a závazné jsou pro autora konkrétní podepsané smluvní podmínky.

Archeologie
 • JIIA Eprints Repository: Dle dostupných informací mohou obsah vkládat členové vědecké oborové komunity, není ale příliš jasné, kdo do ní přesně patří. Snažila jsem se kontaktovat správce kvůli upřesnění, ale zatím bez odpovědi. 
Filozofie, religionistika
Historie
 • PropylaeumDok: Repozitář pro obor klasická studia.
 • ART-Dok: Repozitář pro obor dějiny umění. 
Lingvistika
 • Cogprints: Víceoborový repozitář se zaměřením na psychologii, neurovědu, lingvistiku, filosofii a další obory.
 • ArtXiker: Repozitář pro obor baskičtina a typologicky podobné jazyky.
 • LingBuzz: Spíše webová stránka fungující jako oborový agregátor. Pro obor lingvistika.
Pedagogika
 • peDOCS: Repozitář pro obor pedagogika, v němčině a angličtině. 
 • TeLearn: Repozitář pro oblast Technology Enhanced Learning (TEL).
Psychologie
 • PsychOpen: OA publikační platforma pro oblast psychologie - The European Open-Access Publishing Platform for Psychology. 6 časopisů, do budoucna nejspíše i jiné typy dokumentů (knihy, klinické zprávy). Publikování bez APC.
 • PsyDok: Repozitář pro obor psychologie.
 • History & Theory of Psychology Eprint Archive 
 • Bibliopsiquis: Repozitář pro obor psychiatrie, ve španělštině. 
Sociální vědy
 • Social Science Open Access Repository: Víceoborový repozitář, kromě sociologie (cca 8500 dokumentů) pokrývá obory jako je: politologie, demografie, ekonomie, psychologie, etnologie, kulturologie, antropologie...dále také filosofii, historii, lingvistiku aj.

Mimo tyto oborové repozitáře je dále možné vědecké publikace ze sociálních a humanitních věd zpřístupňovat v multidisciplinárních repozitářích jako je např.: figshare, Zenodo (sirotčí repozitář portálu OpenAIRE), SSRN aj. Případně na vědeckých sociálních sítích: ResearchGate, Mendeley, Academia.edu.

2 komentáře:

 1. Super prace! Uz dlouho se chystam na podobnou vec pro technicke obory a stale to odkladam. Moc diky za navod. Petra D.

  OdpovědětVymazat
 2. Možná existuje nějaký jednodušší způsob, jak se dobrat impaktovaných OA časopisů (bez APC), ale na nic lepšího jsem nepřišla. Tak ať se práce vydaří a výsledek publikovat!! ,))

  OdpovědětVymazat