co tu

čtvrtek 24. října 2013

1. Sci20Tools: Úvod k přednášce Nástroje a platformy vědy 2.0

První (hrozivá) věta mého abstraktu k příspěvku Nástroje a platformy vědy 2.0 začala slovy: “V době, kdy vědecká práce a komunikace probíhá téměř vždy online…”, za což se musím omluvit. Dnes by tak mohl začít v podstatě jakýkoliv abstrakt, nic ta věta skoro neříká a navíc to nemusí být pro řadu vědců nutně vždy pravda...

zdroj: http://bit.ly/1fzglow 
Já si však po pousmání nad tímto ne zrovna zdařilým začátkem vzpomněla na obrázek, který mi toto sdělení vcelku hezky ilustruje a zároveň ilustruje a otvírá téma Science 2.0... 
Člověk se postupně vyvinul v tvora, který je obklopený výpočetní technikou - doma, v práci, na ulici. Kdekoliv. S počítačem dnes pracuje kdekdo a ani vědce to neminulo. Když nastoupíte do práce, po vyřízení byrokracie vedle klíčů či přístupu do kanceláře dostanete také přístup do počítače a email. Mít k dispozici počítač, pro řadu lidí znamená především být online. Tablety, notebooky a hlavně mobilní telefony - smartphony - toto ještě rozšířily na být online všude. Ale pojďme se podívat konkrétně na vědu a na vědce.

Samozřejmě nelze říci, že by opravdu všichni vědci využívali nové technologie, počítače a byli stále online. Krásným příkladem takové výjimky je jeden z letošních laureátů Nobelovy ceny za fyziku, profesor Peter Higgs. O něm v pořadu Hyde Park Civilizace (12.10.2013) jeho asistent Alan Walker prohlásil, že nepoužívá mobilní telefon, e-mail, počítač atd. a že si tedy nemůže být ani jistý, zda ví, že získal Nobelovu cenu. Nicméně troufám si tvrdit, že takových příkladů je spíše menšina, většina vědců počítač a Internet ke své práci využívá. Ke komunikaci se svými kolegy, k samotnému výzkumu, k vyřizování pracovní agendy.

zdroj: https://blog.mozilla.org/blog/2013/06/14/5992/
Je proto zvláštní číst první řádky Sumanova blogového příspěvku Introduction the Mozilla Science Lab [2013], ve kterém zmínil zajímavou věc. A to, že web vyšel od vědců, ale zpátky tento otevřený nástroj vědu a vědeckou praxi neovlivňuje a neproměňuje v takové míře, jako např. média, byznys a jiná společenská odvětví. Věda je stále poněkud zakonzervována v analogové době, není tolik ve vědecké praxi rozšířeno (pro web 2.0 charakteristické) otevřené sdílení, kolaborativnost, znovuužití.

Zmíněný Web 2.0 z velké části nabízí vysvětlení, co si pod termínem Science 2.0 představit. Jde totiž o využití technologií Webu 2.0 a zároveň zavedení sociálních praktik do vědecké práce/praxe.

Stručně o tom, co Web 2.0 představuje a co je… Klasickým příkladem nástrojů Webu 2.0 jsou blogy, wiki systémy, RSS, mash-upy, sociální sítě. Ty všechny charakterizují základní principy této 2. verze webu, kterými jsou sdílení, uživatelsky generovaný obsah, kolaborativnost - demokratizace přístupu k informacím a jejich tvorba, otevřenost. Web 2.0 tedy statický web první generace proměňuje v jakési sociální platformy.

Abych dokreslila představu, co Science 2.0 je, rozhodla jsem se, že využiji k definování tohoto termínu sociální síť Twitter a vyzvala jsem uživatele, kteří sledují můj účet, ať napíší, co si pod tímto pojmem představují. Wikipedie [Science 2.0, 2013] hned zkraje říká, že Science 2.0 je nepřesně definovaný zastřešující termín pro aktivity, které spadají pod ještě širší pojem Open Science. Nicméně tweetové vysvětlení dle mého názoru pojem obstojně vystihuje. Otevřenost, transparentnost, rychlost, využití nových trendů, sdílení dat a publikací,... Otevřená věda.

Rozdíl současného stavu vědecké komunikace a vznikajícího 2.0 modelu lze z Wikipedie [Science 2.0, 2013] vyčíst takto:
Current model
Emerging model
Research done privately; then submitted to journals; then peer-reviewed by gatekeepers in major journals; published
Research data shared during discovery stages; ideas shared; scientists collaborate; then findings are disseminated online
Scientific literature behind paywalls online
Scientific discoveries free online
Credit established by name attached to journal article.
How is credit established for contributors?
Data is private until publication
Data is shared before publication
Papers generally protected by copyright
Many different licenses possible: copyright, public domain, Creative Commons 3.0, etc.
Publishers raise funds by charging for access to content
Publishers seek alternative funding models
Journal article summaries available online after publication
Share methods, data, findings via blogs, social networking sites wikis, computer networking, Internet, video journals


Pokračování najdete na tomto blogu pod štítkem Sci20Tools. Každý den od představení příspěvku na 3. ročníku semináře Open Access aneb Open your mind! se zde objeví nová část.
Prezentaci najdete na bit.ly/Sci20prez a postupně doplňovaný seznam různých Science 2.0 nástrojů na bit.ly/Sci20Tools.

Použité zdroje:
Science 2.0. In Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikimedia Foundation, 2001-, last mod. on 15 October 2013 [cit. 2013-10-19]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Science_2.0>.

Suman, Mark. 2013. Introduction the Mozilla Science Lab. In The Mozilla Blog [online]. Mozilla Inc., Jun 14 2013 [cit. 2013-08-21]. Dostupný z WWW: <https://blog.mozilla.org/blog/2013/06/14/5992/>.

Žádné komentáře:

Okomentovat