co tu

neděle 28. října 2012

4 roky knihovníkem

Čas letí a ten pracovní snad ještě 2x tak rychleji.

Včera to byly 4 roky, co jsem nastoupila do knihovny. V roce 2008 to byla ještě Státní technická knihovna a já byla přijata do oddělení služeb. Proseděla jsem velkou část v čítárně, kde jsem koukala, jestli nám někdo nerve stránky, zapisovala a zařazovala časopisy a tak nějak se všeobecně nudila. Někdy v červnu 2009 jsem se spolu s fondem a kolegy zvládla přestěhovat do nové budovy a podepsala novou smlouvu, neboť se nám změnil název na Národní technickou knihovnu. Zároveň jsem po roce a půl sloužení byla převelena na oddělení Digitální Národní technické knihovny, kde mám doteď na starosti Institucionální digitální repozitář, otevřený přístup a sem tam něco kolem šedé literatury.

Původně jsem svůj poslední den 4. roku chtěla oslavit pracovně, ale nakonec připadl na sobotu a tak jsem alespoň s knihovníky vyrazila výletničit.

Teambuilding se také počítá .))

pondělí 22. října 2012

Acceptance Letter

Ráno mi přistál ve schránce podivný email. Text byl vložený do předmětu a hned první věta vybízela k důslednému čtení... Nebylo ale co.
O 5 minut později přišla oprava a spolu s ní i akceptační dopis.

Ve Finsku  mě prý chtějí.

Dík.

pátek 12. října 2012

Digital humanities (8.10.2012)

Prvních 14 dní zimního semestru se pomalu blíží ke konci a některé přednášky již mají za sebou pozvolný start. Jednou z nich je i výběrovka Digital humanities, jejímž výstupem má být mimo jiné také soubor postů na blogu, které mají kromě samotného zaktivizování studentů přinést také zpětnou vazbu přednášejícímu, nezúčastněným a případným dalším zájemcům.

Náplň výběrovky už dle názvů jednotlivých přednášek slibuje zajímavou po-dívanou/slechovou:
08. 10. Co jsou digital humanities aneb stará vlna s novým obsahem
15. 10. Získáváme, čistíme, ukládáme data (a něco navíc)
22. 10. HODINA ODPADÁ (domácí práce) 
29. 10. Nejen o tom, že průměr není vždy to pravé (Meets R)
05. 11. Korelace, koincidence, ko...
12. 11. Teorie grafů aneb nejen SNA živ je člověk
19. 11. Data mining pro humanitní vědy
26. 11. Strojové učení pro humatnitní vědy
03. 12. Geolokace, mapy, vrstvy
10. 12. Rozšířená realita jako požadavek doby
17. 12. Strojová analýza (i) pohyblivého obrazu
07. 01. Prezentace projektů

Záznamy i živý přenos můžete sledovat přes kanál @stunome na YT: http://www.youtube.com/stunome


Za sebou tedy máme drobné intro k tématu digital humanities. 

Data ~~> Data-driven přístup ~~> Big data ~~> Data Science! 

Zdroj: http://www.flickr.com/photos/neeravbhatt/6995946039/
Josef slíbil, že každá hodina kromě teorie přinese i praktickou ukázku min. jednoho nástroje/služby, které se digital humanities týkají. Tou z první hodiny byl nástroj Voyant - fíčura usnadňující analýzu textu. Mnohem více mě ale zaujal nástroj Bubblelines, který umožňuje vizualizovat text v časové ose a dále nad touto vizualizací vyhledávat, zobrazovat vyhledaná slova a analyzovat jejich četnost, propojenost s jinými termíny apod. Taková věc by se mi hodila před cca půl rokem, kdy jsem kamarádovi pomáhala psát analýzu prezidentských projevů za posledních 5 let. Zároveň mi to znovu připomnělo předmět Brand You!, o kterém jsem četla v článku Using social media to boost student employability. University of Central Lancashire prostřednictvím tohoto předmětu učí své studenty pracovat se sociálními médii (konkrétně s Twitterem a Tumblr) s cílem vytěžit co nejvíc pro výzkum a zároveň zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Podobný předmět by jistě slušel i mezioborové nabídce FF UK. Nebo ji obohatit právě o Digital humanities. Co takhle alespoň požádat Studentskou radu či studijní oddělení o rozeslání infa o streamování všem studentům?

Více Voyantích nástrojů zde: http://docs.voyant-tools.org/tools/