co tu

čtvrtek 30. srpna 2012

My? děti sítě

Text je školní prací - LS 2011/2012.


My děti sítě | Piotr Czerski | http://piratskenoviny.cz/?c_id=33645

Z přečtených textů v rámci předmětu Četba základní literatury ke studiu nových médií mi nejvíce uvízl v paměti manifest My děti sítě, což jsem si znovu uvědomila před cca 14 dny, kdy jsem v metru viděla malou dívku, jak si hraje s chytrým telefonem, jako by to byla dřevěná kačena na provázku, kterou za dob mládí mého otce před 70ti lety tahalo za sebou snad každé dítě. Nejdříve mi ta lehkost a samozřejmost přišla fascinující a až po chvíli mi došlo, jak propastný je rozdíl mezi mnou, malou dívkou a mým otcem. Tato situace mi připomněla nejen text samotný, ale také poměrně rozporuplnou a vášnivou debatu, která se na přednášce při čtení strhla a na kterou bych ráda navázala v následujícím textu.

Ač jsem se narodila do doby, kdy se v domácnostech již poměrně běžně začínaly vedle klasického vybavení objevovat také počítače a internetové připojení, za dítě sítě se spíše nepovažuji. Ano, hranice mezi sítí a realitou se mi postupně díky práci, škole a vlastním zájmům stále více stírá, přesto bych sebe a valnou většinu svých vrstevníků řadila mimo tuto generaci, a to především proto, že veškeré schopnosti a dovednosti, které souvisí s využíváním internetu, jsme si stále ještě museli osvojit postupným učením. Na tom by nebylo nic divného, kdybych neměla příležitost pozorovat, jak myslí a jednají dnešní děti. Ukázkovým příkladem by mohla být dcera mého bratra, které jsou nyní 4 roky a s veškerou technikou (od počítače, přes mobil k tabletu) zachází, jako by zde pro ní neexistovaly žádné překážky. Přístrojů se nebojí, často nepotřebuje poradit, co kde zapnout. Zvídavě, však automaticky, vše v rámci možností svého věku bez problémů ovládá. Toto chování je o to víc patrné u dětí školního věku. Na základní škole by si tak roli učitele IT mohla většina dětí s přehledem s pedagogem vyměnit a ještě by se za to nemusel on sám stydět. Vždyť je to přeci logické! Tato síťová generace totiž nevyrůstá v prostředí, kde se internet objevuje, tato generace žije v prostředí, které se objevuje prostřednictvím internetu. Digitální život v síti je pro ně stejně přirozený, jako je analogový pro většinu z nás a především naše rodiče. Nejde však pouze o schopnost technologii ovládnout, ale také o proměnu myšlení, postojů a náhledu na život jako takový.

Realita jako volba

Většina lidí je přesvědčena o tom, že realita je neměnná danost, že je nevyhnutelná. Děti sítě však dle manifestu realitu nevidí jako něco jasně daného, ale jako možnost volby. Problém je, zda je tato generace schopná volit uváženě a ne s myšlenkou toho, že jde vše později změnit, či udělat jinak? Volba je nutně spjata s odpovědností, kterou však život v síti v lidské povaze dle mého příliš neukotvuje. Naopak anonymita a svoboda pohybu po virtuálním prostředí člověka utvrzuje v představě, že zde je vše dovoleno. Pro globální síť (internet) neexistují globálně platná pravidla. Zákony. Jde o svobodnou síť, jejíž základní myšlenkou je otevřenost. Taková realita se však do jisté míry liší od normálního světa mimo síť. V normálním světě není vše dovoleno, normální svět je ohraničen mantinely národního a mezinárodního práva, která pravidla nejen vymezují, ale zároveň určují sankce za jejich porušení apod. Ano, člověk zákony musí dodržovat i při pohybu v síti, je ovšem mnohem složitější toto kontrolovat a především rozhodnout, dle jakého právního předpisu bude případný prohřešek posuzován. A zda člověk opravdu udělal něco nelegálního, když případná činnost proběhla na serveru v jiném státě, kde platí jiné zákony.
V souvislosti s prolnutím síťové a normální reality mne také napadá extrémní otázka, zda budování virtuální společenské sítě nenarušuje budování sítě reálné? Internet nám sice umožňuje snáze komunikovat, navazovat vztahy, vyměňovat si rychle a efektivně informace. Zároveň ale svou technickou podstatou vnáší do života možná až příliš virtuálna. Něco obdobného ostatně vyplynulo i ze zmíněné debaty v rámci přednášky. Děti sítě se baví na síti. Málokdy v reálném životě. Tam komunikace probíhá často jinak a je otázkou, jak to ovlivní vývoj takové generace do budoucna? Zda budou například schopni fungovat v práci? Či zda to promění společnost úplně a dočkáme se jednou toho, že lidé nevyjdou ze svého bytu a vše bude probíhat online?

Dětská naivita
Nemusíme také vědět všechno - víme, kde nalézt lidi, kteří se zaměřili na to, co neznáme, a můžeme jim věřit. Lidi, kteří se o informace dělí ne pro zisk, ale z přesvědčení, že informace žije pohybem, že chce být volná a že jejich výměnou vyděláváme my všichni.”
Na této myšlence se mi nejvíce líbí naivita, která z ní číší a která se objevuje napříč celým manifestem. Jako zastánce otevřeného přístupu s tímto prohlášením sice souhlasím, zároveň si ale uvědomuji, že v praxi toto ne vždy funguje. Ač existují iniciativy jako je open-source, open knowledge a jiná další open, stále je dle mého chování lidí ve společnosti vedeno neviditelnou rukou trhu. Informace je v dnešní době považována za slušně vydělávající zboží a současná situace nenasvědčuje tomu, že by se něco mělo změnit. Ano, mění se způsob, jakým jsou informace předávány a k tomu právě síť hodně dopomohla. Rozhodně ale nemizí přesvědčení ekonomických gigantů, že informace jsou ekonomický statek, který produkují především s vidinou zisku, nikoliv jen tak - pro dobro všech.

A jsou ty informace pravdivé?
Pro mnohé starší je fascinující, jak se děti sítě dokáží rychle učit. Je ovšem otázka, zda to pro ně nekončí pouze ovládnutím nástroje k učení? Zda jsou schopny a hlavně ochotny si některé informace zapamatovat? Zda dokáží kriticky myslet a vytvářet si vlastní názor, za kterým by si následně stály?
Manifest se zastává spíše potřeby ovládnout nástroj, v tomto případě tedy internet. Nepovažuje za důležité učení detailů, osvojování si znalostí memorováním. To údajně vidí děti sítě jako zbytečné, neboť jsou schopny si informace najít na vícero místech a zároveň ověřit jejich věrohodnost. V textu se hovoří o tomto: “V Síti nacházíme přátele i nepřátele, chystáme si taháky do školy, domlouváme mejdany i společné učení, online se zamilováváme i rozcházíme.”, “Schopnost najít informaci je pro nás stejně běžná, jako pro vás najít nádraží nebo poštu v cizím městě. Pokud se chceme něco dozvědět - jaké jsou první příznaky neštovic, jestli účet za vodu není podezřele vysoký nebo proč se potopila "Estonia" - děláme to s jistotou řidiče auta s GPS navigací.”. Z opačného pohledu je ovšem situace jiná. Například nad neschopností třídit informace a plagiátorstvím se zamýšlí doktor Vladimír Šiler ve svém článku “Kdo je autor?”. Upozorňuje v něm na to, že dnešní děti si nedokáží utvářet vlastní názory ani na triviální témata. Je pro ně mnohem snadnější názor stáhnout z internetu a ani se neobtěžují si informace v textu ověřit, což se s manifestem neshoduje. Navíc se zmiňuje o tom, že tato generace studuje již na vysokých školách a toto chování se dá mezi studenty často pozorovat. Je otázkou, zda za to mohou studenti samotní nebo školní systém? Ten dle mého v České republice nijak zvlášť ke kritickému myšlení během prvních dvou stupňů studia žáky/studenty nenutí. Ze základní školy přes střední člověk doroste k akademické půdě, která se vyznačuje silně liberálním přístupem a nechává svým členům prostor pro projevení vlastního názoru. Tuto příležitost však řada studentů obejde snadně použitelným CTRL+C, CTRL+V. Klávesové zkratky totiž stejně jako učitelé na základní škole nevyžadují, aby student zaujal k problému vlastní postoj. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

Kultura jako globální záležitost
Děti sítě se sice cítí být součástí kultury, ne však lokální, ale globální. Je pravdou, že s propojením světa dochází k pronikání nejen masových, ale i menšinových kultur do míst, kam by se bez sítě asi těžko dostaly. Na druhou stranu i sebemenší kultura stojí na tradicích, vlastní historii, či konkrétním jazyce a tyto hodnoty a drobné součásti je nutné chránit. Především z důvodu pochopení kultury jako celku. Spolu s pojetím kultury se mění i vnímání hodnoty díla. V síti existují díla elektronická a ta svou schopností se beze změny kvality reprodukovat, jakoby cenu pro děti sítě ztrácela. Není proto divu, že nevidí nic špatného na stahování hudby a filmů a neřeší případný ušlý zisk tvůrců a distributorů, kteří zase na druhou stranu nepochopili a nepřizpůsobili se síťové realitě. Kritika přemrštěných cen je mi sympatická. Často se také pozastavuji nad tím, proč a kvůli čemu/komu cena tolik narostla? Je ovšem otázkou, zda jsou děti sítě jako zákazníci schopny ocenit díla tak, aby se pokryly nejen náklady na jejich vznik, ale zároveň aby i autor a také ostatní subjekty, které se na výrobě podílely, měli z prodeje výnos. Zjednodušení procesu distribuce produktu nepřináší nutně zjednodušení vzniku a snížení nákladů. Nebo alespoň ne vždy a ne u všeho. Chtít k produktu přidanou hodnotu je také zajímavý požadavek, to ovšem přeci neznamená, že za produkt jako takový se platit nemusí.

Ono se to samo udělá!
Zjednodušení mi dále nahrává na komentář k jinému prohlášení. Jde o samozřejmost s jakou děti sítě přistupují nejen k chování v síti, ale přenáší ji i do reality. V manifestu je možné se dočíst, že “...účty se platí samy...”, dříve časově náročné změny “...se dnes sfouknou jedním formulářem...” apod. Takový náhled mají dle mého především malé děti, které tuto samozřejmost spatřují v tom, co se kolem nich děje, než dorostou do věku, kdy si uvědomí, že věci se samy nedějí, že je potřeba k nim zaujmout nějaký postoj, je nutné na ně reagovat, vyvinout aktivní účast na proměně stavu. Je jednoduché a příjemné vidět, že, co se dříve řešilo stohem papírů, jde dnes na několik málo kliknutí, na druhou stranu je nutné si stejně jako u zmiňované možnosti volby v souvislosti s realitou uvědomit, že zjednodušení nás nezbavuje odpovědnosti. A také, že vše jednoduše nejde. Ony se totiž účty samy neplatí a rozhodně není chybou systému, když se například neplatí tak, jak mají.

Demokracie. Konečně!
Zvláštní je pro mne i myšlenka v závěru manifestu, kde se hovoří o tom, že děti sítě požadují demokracii a že ta skutečná se objevuje právě v jejich svobodném životě. Já si ovšem troufám tvrdit, že demokracie, po které volají děti sítě, není demokracií v pravém slova smyslu. V hlavě mám nedávné protesty proti zákonům SOPA, PIPAa a ACTA, a to proto, že nejhlasitěji prolétly médii názory o tom, že přece každý má právo na (ilegální) stahování hudby a filmů, které na internetu prostě leží. Toto vše bylo zaobaleno pod hesly právo na informace atd. Takové heslo pro mě však ztrácí význam, když uvážím, jak moc se děti sítě a ostatní uživatelé internetu zajímali například o návrh zákona RWA (Research Works Act), který byl navržen ve stejné době jako SOPA a PIPA a který měl výrazně omezit otevřený přístup k výsledkům veřejně financovaného výzkumu v USA. Kvůli RWA protestovala poměrně malá skupinka úzce zaměřených lidí - většinou obhájci otevřeného přístupu, vědci, akademická obec a pár nadšenců. Vytratil se však bouřlivý odpor dětí sítě a zarputilé hájení práva na informace. Zdá se, že děti sítě nezajímají kvalitní informace, brání si pouze svůj kyberprostor kvůli zábavě a z potřeby mít vše jednodušší. Toto se pro mne stává jedním z hlavních důvodů, proč se s takto definovanou generací dětí sítě neztotožňuji.

Závěr
Piotr Czerski ve svém manifestu za děti sítě považuje ty, kteří vyrostli a srostli s Internetem. Je ovšem otázka, kdo mezi ně skutečně patří?
Poměrně problematické je pro mne použití slova generace, které se samo v úvodu manifestu stalo trnem v oku autorovi. Svou definicí dává spíše najevo, že se pro něj význam tohoto pojmu v posledních několika letech změnil, neboť pro něj nejde tolik o označení celého pokolení, jako spíše o skupinu lidí, kterou něco spojuje. Hodnocení textu se však v zajetí tradičního pojetí tohoto slova vyhnout nejde. A nevyhnul se mu dle mého ani sám autor.
Pokud bychom tedy chápali generaci jako pokolení, je zvláštní, že zrovna za děti sítě hovoří člověk, který věkem přesáhl 3. dekádu. Nejvíce je přeci popisované chování patrné u těch, kteří jsou od autora minimálně o 15 a více let mladší. Pokud bychom děti sítě chápali jako skupinu lidí, která síť nevidí pouze jako nadstavbu, něco nad realitou, ale naopak jako její součást a také jako koncept, proměnu myšlení a chování, je jasné, že nejde o generaci, ale spíše o stále se rozrůstající skupinu síťově/internetově zdatných lidí, je ale zároveň tedy složité tuto skupinu obecně vymezit. Naopak je mnohem snadnější pro čtenáře usoudit, že mezi děti sítě nepatří, přestože by se tomu tak mohlo zdát. Vždyť kdo dneska nežije v síti?
Pro mne děti sítě nejsou generací, jde pouze o přirozený vývoj, proměnu chování ve společnosti a proměnu společnosti jako takové. Ta se však nemění nutně s příchodem nových lidí, ale mění se i mezi těmi, kteří se narodili do jiné generace a kteří se jen snadněji dokáží přizpůsobit tomu, jak svět dnes funguje a fungovat i nadále zřejmě bude.

Reference:
ŠILER, Vladimír. Kdo je autor. Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě [online]. Duben 2012, roč. 3, č. 4 [cit. 2012-08-25], s. 14. Dostupné z WWW: <http://ff.osu.cz/listy/2012/04_2012.pdf>

Žádné komentáře:

Okomentovat